Seloste tietojen käsittelystä

Tietojen käsittelijä ja rekisterinpitäjä

Toimittaja/”Tietojen käsittelijä”

Oispa Oy, Sumeliuksenkatu 18 B, 33100 Tampere (2800946-1)

Tässä selosteessa mainittu Toimittaja on sopimusosapuoli, joka on sitoutunut toimittamaan Asiakkaalle toimitussopimuksen mukaisen sopimusruokailujärjestelmän. Järjestelmän tuotenimi on Kelpolounas.

Asiakas/”Rekisterinpitäjä”

Tässä selosteessa mainittu Asiakas on sopimusosapuoli, eli pääkäyttäjä, joka on solminut Toimittajan kanssa sopimuksen Kelpolounaan käyttämisestä. Sopimuksen teon yhteydessä on sovittu siitä, kuka Asiakkaan puolelta toimii Asiakkaan pääkäyttäjänä ja tallentaa sekä ylläpitää Asiakkaan yhteys- ja käyttäjätiedot Kelpolounaaseen.

Asiakas toimii omien henkilötietojen osalta rekisterinpitäjänä.

Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa

Tätä henkilörekisteriä koskevissa asioissa ota yhteys oman yrityksen tietosuojavastaavaan ja/tai pääkäyttäjään.

Asiakas informoi tietosuojakäytännöistään omaa henkilökuntaansa ja omia asiakkaitaan omien käytäntöjen mukaisesti.

Palvelun käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn peruste

Kaikki henkilörekisterit ja niiden sisältö on perustettu Toimittajan ja Asiakkaan välisen toimitussopimuksen toimeenpanemiseksi. Toimittaja ei käsittele Asiakkaan tietoja missään muussa tarkoituksessa kuin mitä sopimuksessa on sovittu ja vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen asiakassopimuksen täyttämiseksi.

Palvelussa käsiteltävät henkilötiedot

Käyttäjätunnusten hallinta ja käyttöoikeuksien anto Kelpolounaassa tehdään Asiakkaan toimesta. Asiakas myös käsittelee ja hallitsee itsenäisesti Kelpolounaaseen liittyviä henkilöstörekistereitä ja niiden tietosisältöä. Kelpolounas ei kerää paikkatietoja käyttäjistä.

Henkilötietoja tarvitaan:

 • sisäänkirjautuminen
 • palvelun sopimuksen yhteyshenkilön yhteystiedot
 • palvelun kautta solmittavien sopimusten yhteyshenkilöiden yhteystiedot
 • palvelun kautta tuotettavan aineiston tuottaminen
 • palvelun kautta tuotettavan tositteen tuottaminen

Kaikista yrityksen ja ravintoloiden pääkäyttäjistä:

 • käyttäjän antama nimi
 • käyttäjän tai käyttäjän esimiehen antama sähköpostiosoite
 • käyttäjän antama salasana
 • käyttäjän antamat osoitetiedot
 • käyttäjän antama puhelinnumero

Palvelun lounastajakäyttäjistä:

 • käyttäjän tai käyttäjän esimiehen antama palkanmaksutunniste
 • käyttäjän antama valokuva itsestään

Tietojen poisto rekisteristä

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tai muuta vastaavaa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Pääkäyttäjillä on pääsy oman organisaationsa henkilötietoihin salasanoja lukuun ottamatta.

Kaikkiin Asiakasta koskeviin tietoihin on pääsy vain niihin oikeutetun työntekijän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Rekisteröidyn oikeudet

Voimassaolevan tietosuojasäädännön mukaan Asiakkaan henkilötiedot muodostavat henkilörekisterin, johon rekisteröidyllä henkilöllä on tietojaan koskevia säädettyjä ja lakiin kirjattuja oikeuksia.

Asiakkaan käyttäjän rekistereihin rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä yrityksen Kelpolounaan pääkäyttäjään halutessaan käyttää laillisia oikeuksiaan.

Alihankinta

Oispa Oy varaa oikeuden käyttää alihankkijaa tarvittaessa.

Linkki Googlen ehtoihin https://policies.google.com/?hl=fi